08 svi 2018

NOVOSTI U KAMPANJI „IZRAVNE POTPORE ZA 2018. GODINU“

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novosti u kampanji izravne potpore poljoprivrednicima u 2018. godini. Izmjene se odnose na:

1.OSNOVNO PLAĆANJE:

a) uvjet održavanja krških pašnjaka i pašnjaka je napasivanje stokom u posjedu ili košnja,

b) prijenos prava na plaćanja bez zemlje: iznos prava se smanjuje za 30% (ne više za 50%)

2. „ZELENO PLAĆANJE“

a) „privremeni travnjak“ ne postaje „trajni travnjak“ šeste godine nakon zasijavanja ako je u međuvremenu preoran i ako je korisnik tu aktivnost preoravanja prijavio na jedinstvenom zahtjevu za potporu (pri čemu se godina prijave aktivnosti preoravanja računa kao prva godina zasnivanja oranične kulture „trave i travolika paša“),

b) ekološki značajne površine:

  • faktor izračuna prihvatljive površine za kulture koje fiksiraju dušik = 1 (bio je 0,7) a za kulture kratkih ophodnji = 0,5
  • zabrana primjene sredstava za zaštitu bilja na kulturama koje fiksiraju dušik, postrnim i zelenim pokrovnim usjevima i ugaru (ova zabrana je na snazi od 2015. godine).

3. PROIZVODNO-VEZANA PLAĆANJA:

a) za povrće, voće, šećernu repu i krmno proteinsko bilje ne može ostvariti korisnik koji je podnio zahtjev za ekološku potporu u okviru IAKS mjera ruralnog razvoja.

4. POTPORA ZA NOVE MLADE POLJOPRIVREDNIKE U IZRAVNIM PLAĆANJIMA:

a) dodatna plaćanja za 50 ha isplate vrše pet godina bez obzira koliko je godina proteklo od osnivanja gospodarstva i prvog podnošenja zahtjeva za potporu za mlade.

5. DRŽAVNA POTPORA ZA MJERU ZA MLIJEČNE KRAVE:

a) potpora za osjetljive sektore: razdoblje držanja mliječnih krava smanjeno je na 100 dana.

6. DRŽAVNA POTPORA ZA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA:

a) korisnici ne trebaju Ministarstvu poljoprivrede slati godišnje izvještaje o urodu.

Bilo kakvu promjenu na gospodarstvu nakon podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za plaćanjima uvijek treba javljati Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Dodatne informacije o izravnim potporama za 2018. godinu saznajte OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci