12 velj 2018

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNE POZIVE ZA KAPITALNE PROJEKTE U 2018. GODINI

Koprivničko-križevačka županija na svojim je službenim stranicama objavila Javne pozive za kapitalne projekte u 2018. godini kako slijedi:

  • K 100068 – Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini – Zahtjev za sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta u 2018. godini mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17.) za I., II., III. i IV. skupinu prema vrijednosti indeksa koji je manji od 100% i razvrstana su u potpomognuta područja;
  • K 100001 – Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2018. godini – Zahtjev za poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2018. godini mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17.) za I., II., III. i IV. skupinu prema vrijednosti indeksa koji je manji od 100%, a odnosi se na ispod prosječno razvijene JLS te
  • K-100013 – za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda te izradu projektno-tehničke i popratne dokumentacije na području Koprivničko – križevačke županije u 2018. godini – Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su sve jedinice lokalne samouprave bez obzira na skupinu razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17) za svih osam skupina jedinica lokalne samouprave prema vrijednosti indeksa.

Zahtjevi se podnose do 21. prosinca 2018. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju s naznakom kapitalnog projekta za koji se podnosi Zahtjev na adresu:

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu

Antuna Nemčića 5

48 000 Koprivnica

Cjelokupni tekst Javnih poziva, detaljne informacije te svu potrebnu dokumentaciju i obrasce možete pronaći OVDJE .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u „PORU“ Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 048/621-978 ili e-mail adresu: [email protected] .

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci