07 pro 2017

OTVOREN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „INTERNACIONALIZACIJA VISOKOG OBRAZOVANJA“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te će biti financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Svrha Poziva je povećanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju – razvojem i uspostavom združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima te razvojem studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, kao i promociji visokih učilišta iz Republike Hrvatske u inozemstvu za privlačenje većeg broja stranih studenata i nastavnika.

Opći cilj Poziva je poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju.

Specifični ciljevi Poziva su:

  • povećanje broja združenih studija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta;
  • povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta.

Ciljane skupine su studenti, nastavno i nenastavno osoblje visokih učilišta.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Partnerstvo na projektu je obavezno.

Partneri na projektu mogu biti:

  • javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
  • ustanove osnovane prema Zakonu o ustanovama;
  • znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske;
  • organizacije civilnog društva (udruge, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije);
  • trgovačka društva sukladno čl. 2 Zakona o trgovačkim društvima;
  • ustanove za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih.

Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su po elementima projekta:
Element 1. Upravljanje projektom i administracija;
Element 2. Razvoj, uspostava i /ili izvedba združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva;
Element 3. Razvoj i/ili izvedba studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva;
Element 4. Promidžba i vidljivost.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 50.000.000,00 HRK.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 400.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 1.800.000,00 HRK.

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Trajanje provedbe projekata je od 12 do 36 mjeseci.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 05. ožujka 2018. godine.

Dodatne informacije o Pozivu i projektnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci