01 pro 2017

OTVOREN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „KULTURA U CENTRU – POTPORA RAZVOJU JAVNO – CIVILNOG PARTNERSTVA U KULTURI“

Ministarstvo kulture raspisalo je otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno – civilnog partnerstva u kulturi“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali te će biti financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Opći cilj Poziva je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Specifični cilj Poziva je unapređenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi, Jačanje kapaciteta dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi te povećanje uključenosti građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici.

Ciljane skupine Poziva:

 • zaposlenici i članovi udruga;
 • zaposlenici i članovi umjetničkih organizacija;
 • zaposlenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • zaposlenici javnih ustanova u kulturu kojima su osnivači jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;
 • udruge;
 • umjetničke organizacije;
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • javne ustanove u kulturi kojima su osnivači su osnivači jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

Jedinice lokalne samouprave prihvatljivi su prijavitelji isključivo u onim gradovima i općinama čiji je broj stanovnika manji od 10.000.

U okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

Skupina aktivnosti A

 • Element 1. Jačanje kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi
 • Element 2. razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi
 • Element 3. Priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa

Prihvatljivi su troškovi adaptacije prostora i nabave opreme koji mogu zajedno iznositi najviše 30% vrijednosti projekta, a isključivo unutar skupine aktivnosti A.

Skupina aktivnosti B

 • Element 1. razvoj suradnje i umrežavanje u području sudioničkog upravljanja u kulturi

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 50.000.000,00 HRK.

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava za skupinu aktivnosti A iznose 550.000,00 HRK odnosno 2.500.000,00 HRK, dok za skupinu aktivnosti B iznose 300.000,00 HRK odnosno 800.000,00 HRK.

Stopa financiranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Predviđeno trajanje projekata može biti od 12 do 24 mjeseca.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 28. veljače 2018. godine.

Dodatne informacije i projektnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci