18 ruj 2017

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA PREMA PROGRAMU PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji objavljuju Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte koji obuhvaćaju ulaganja u komunalnu i socijalnu infrastrukturu.

Prihvatljivi podnositelji su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Predviđena alokacija sredstava za Koprivničko-križevačku županiju iznosi 6.400.000,00 kuna.

Iznos sufinanciranja:

– 1.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave;

– 2.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave.

Detaljne informacije o Javnom pozivu te sve upute i obrasce potrebne za prijavu možete preuzeti u nastavku:

Za sve informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel. 048/621-978.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci