05 ruj 2017

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Otvoreni poziv za „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017.-2018.)“. Poziv je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.

Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 25.000.000,00 kuna. Ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija (JLPS odnosno osnovnih škola u svojstvu obaveznih partnera). Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze u regijama do 125% indeksa razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/2013).

Maksimalno trajanje projekta je 10 mjeseci i sve projektne aktivnosti moraju se odnositi na školsku godinu 2017/2018.

Više o Pozivu možete pročitati OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci