07 kol 2017

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN, br. 74/2017) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ – provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost isplate potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50 % odobrenih sredstava javne potpore.

Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti najmanje 30 %.

Kako bi zadovoljio uvjete Natječaja korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za potporu treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, a površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika. Korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Zahtjevi za potporu moći će se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 02. listopada 2017. godine do 01. prosinca 2017. godine.

Više informacija o Natječaju i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci