01 kol 2017

OBJAVLJEN PRAVILNIK ZA OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Ministarstvo poljoprivrede je 28. srpnja 2017. objavilo Pravilnik (NN, broj 74/2017) kojim se definiraju uvjeti prihvatljivosti za korištenje Mjere 5, Podmjere 5.2 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Natječaj za korištenje ove mjere raspisat će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sljedeći tjedan, a korisnici ove mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika kojima će prijave na natječaj biti omogućene početkom listopada 2017. godine.

U okviru podmjere 5.2. dodjeljuju se sredstva za obnovu poljoprivrednog potencijala koji je oštećen ili uništen u elementarnoj nepogodi i to najmanje 30 %, a osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija proglasila elementarnu nepogodu. Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade. Poljoprivrednim potencijalom, primjerice, smatra se poljoprivredni stroj, mehaničko zagađenje poljoprivrednog zemljišta, stablo, ali ne i plod. Naime ukoliko su stabla pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu, korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje iz ove operacije. Uvjete prihvatljivosti korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana Natječajem.

Predviđeni iznos sredstava koji će biti dostupan putem Natječaja je 150.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja, a pokriva se do 100 % prihvatljivih izdataka. Važno je naglasiti da je moguća isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50 % odobrenih sredstava javne potpore.

Da bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje i korisnik mora dostaviti procjenu štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda (Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda i metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda).

Prihvatljivi troškovi za ovu podmjeru su:

  • opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta ) i to troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično;
  • materijalni troškovi: investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta, građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja i označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na Natječaj, Agencija za plaćanja formirat će rang listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore i traženog broja bodova sukladno kriteriju odabira.

Pravilnik možete pronaći OVDJE .

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci