03 srp 2017

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PRUŽANJE VISOKOKVALITETNIH USLUGA ZA MSP PUTEM PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA“

Na stranici Strukturnih fondova objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora, Specifičnog cilja 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, financiranog sredstvima EFRR-a.

Cilj Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova.

Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, broj 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao:

  • razvojne agencije;
  • poduzetnički centri;
  • poslovni parkovi;
  • poslovni inkubatori;
  • poduzetnički akceleratori.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • pružanje stručne i savjetodavne podrške (uključivo kroz edukaciju i mentorstvo) te
  • pružanje usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihovog razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP-ove (koji posluju kraće od 3 godine).

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 22.800.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 100.000,00 kuna dok najviši iznos sredstava iznosi 600.000,00 kuna.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Poziv je otvoren od 15. srpnja 2017. godine do 01. listopada 2017. godine.

Sve dodatne informacije o Pozivu kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci