28 lip 2017

ODRŽANA PREZENTACIJA PROGRAMA ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA PODUZETNIKE – „B LIGHT“

„PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja danas je održala prezentaciju programa „B Light“ za dodjelu bespovratnih potpora za poduzetnike s područja Koprivničko-križevačke županije u okviru programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Program „B Light“ za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima provodi „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja u suradnji s projektnim korisnicima – regionalnim razvojnim agencijama iz Mađarske i Hrvatske te glavnim korisnikom Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG-BICRO.

„B Light“ je program kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća u pograničnom području Mađarska-Hrvatska, a alocirana sredstva za poduzetnike iznose preko 7,5 milijuna EUR-a. Stopa sufinanciranja za male i srednje poduzetnike iznosi 75% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Najniži iznos ukupno prihvatljivog troška po Light korisniku iznosi 40.000,00 EUR-a, od čega najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 30.000,00 EUR-a. Najviši iznos ukupno prihvatljivog troška po Light korisniku iznosi 180.000,00 EUR-a, od čega najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 135.000,00 EUR-a.

U „B Light“ programu partnerstvo je obavezno i partneri trebaju biti iz prihvatljivog pograničnog područja (minimalno jedan iz Hrvatske i minimalno jedan iz Mađarske). Partnere je moguće pronaći putem „B Light“ web platforme (https://www.b2match.eu/blight). Prihvatljiva područja ulaganja su Zala County, Somogy County i Baranya County u Mađarskoj te Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija iz Hrvatske. Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 su: C – Prerađivačka industrija; D – Opskrba električnom eneregijom, plinom, parom i klimatizacija; E – Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša; F – Građevinarstvo; G – Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla; H – Prijevoz i skladištenje; I – Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane; J – Informacije i komunikacije; M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti; N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; P – Obrazovanje; Q – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; R – Umjetnost, zabava i rekreacija.

Minimalni oblik suradnje na Light projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem partnera na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga „Light Concept“ otvoren je od 09. lipnja 2017. godine do 15. rujna 2017. godine. Regionalne razvojne agencije pružat će besplatnu savjetodavnu i tehničku pomoć malim i srednjim poduzetnicima prilikom podnošenja prijava te registracije na web platformu ovisno o sjedištu poduzetnika. „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja odgovorna je za provedbu projektnih aktivnosti na području Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-Bilogorske županije.

Prezentaciju možete preuzeti OVDJE.

HUHR program logici HR ispod teksta

Sadržaj je isključiva odgovornost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci