24 svi 2017

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „UMJETNOST I KULTURA 54+“

Na stranicama Strukturnih fondova objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura 54+“ iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Opći cilj je socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Ciljne skupine Poziva:

– osobe starije od 54 godine

– stručnjaci iz područja kulture i umjetnosti.

Poziv je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a područje koje obuhvaća je socijalna uključenost i kultura. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije te organizacije civilnog društva. Poziv je otvoren od 23. svibnja do 24. srpnja 2017. godine.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznos je 1.000.000,00 HRK.

Natječajnu dokumentaciju te lokacije i vrijeme održavanja informativnih radionica možete pronaći na stranicama Strukturnih fondova.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci