23 ožu 2017

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNE POZIVE ZA AKTIVNOSTI, KAPITALNE I TEKUĆE PROJEKTE U 2017. GODINI

Koprivničko-križevačka županija objavila je Javne pozive za aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte u 2017. godinu kako slijedi:

T-100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog

               potencijala u stočarstvu,

T–100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi,

A-100158 Sufinanciranje  rashoda  jedinica  lokalne  samouprave  za

               dezinsekciju  na  području  Koprivničko  –  križevačke

               županije u 2017. godini,

T-100040 Potpore male vrijednosti u pčelarstvu,

T-100010 Poticanje novih višegodišnjih nasada,

A-100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina,

T-100043 Potpora  male  vrijednosti   za   okrupnjavanje   poljoprivrednog

               zemljišta,

K-100068 Sufinanciranje  gradnje  objekata  gospodarenja  komunalnim

               otpadom  –  reciklažna  dvorišta  na  području  Koprivničko-

               križevačke županije u 2017. godini,

K-100001 Poticanje  ravnomjernog  razvoja  Županije u 2017. godini,

K-100013 Kapitalni  projekt  za  izgradnju  i  rekonstrukciju  vodoopskrbe,

               odvodnje  i sustava  za pročišćavanje  otpadnih  voda te izradu

               projektno-tehničke  i popratne  dokumentacije za JLS svrstane

               u  I,  II  i  III  skupinu  razvijenosti  na  području  Koprivničko– 

               križevačke županije u 2017. godini,

K-100008 Poduzetničke zone na području Koprivničko-križevačke županije u

               2017. godini,

T-100053 Potpora  male  vrijednosti  za postizanje  standarda  ekonomske

               veličine – poljoprivreda,

T-100004 Poticanje  izgradnje  gospodarskih  građevina  sufinanciranjem

              glavnih  građevinskih  projekata  javnog i  privatnog sektora na

              području  Koprivničko  –  križevačke  županije u 2017. godini,

T-100032 Subvencije  poljoprivrednicima  –  izrada  dokumentacije  za

               legalizaciju  izgrađenih  gospodarskih objekata u poljoprivredi,

A-100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi na području

               Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini,

T-100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u

               jedinicama lokalne samouprave,

T-100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti

               gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj u 2017. godini.

Cjelokupni tekst Javnih poziva, detaljne informacije, te svu potrebnu dokumentaciju i obrasce možete preuzeti OVDJE.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 048/621-978 ili e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci