06 ožu 2017

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH POLAZNIKA UKLJUČIVANJEM U PRIORITETNE PROGRAME OBRAZOVANJA, USMJERENE UNAPREĐENJU VJEŠTINA I KOMPETENCIJA POLAZNIKA U SVRHU POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI“

Obavještavamo Vas da je na internet stranicama Strukturnih fondova objavljen Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti“ financiran od strane Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj Projekta je povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje.

Specifični cilj Projekta je omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih koje posjeduju rješenje nadležnog Ministarstva kojim se odobrava početak izvođenja programa planiranog u okviru ovog Poziva.

Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su po elementima projekta:

  • Element 1. Upravljanje projektom i administracija,
  • Element 2. Odabir polaznika za uključivanje u programe obrazovanja odraslih,
  • Element 3. Organizacija i provedba izvođenja programa obrazovanja odraslih,
  • Element 4. Evaluacija provedbe programa,
  • Element 5: Promidžba i vidljivost.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 30.039.000,00 kuna sa maksimalnom stopom sufinanciranja od 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu iznosi 1.500.000,00 kuna.

Rok za podnošenje Projektnih prijedloga je 12. svibnja 2017. godine.

Dodatne informacije i dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci