31 sij 2017

ODRŽANA 65. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA „PORE“ RAZVOJNE AGENCIJE PODRAVINE I PRIGORJA

Na svojoj 65. sjednici održanoj 30. siječnja 2017. godine Upravno vijeće „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji usvojilo je zapisnik s 64. sjednice Upravnog vijeća „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, primilo na znanje Informaciju o Financijskom izvještaju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016., donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, Referentni broj ugovora: JPF.2016.-2.100. KLASA: 402-07/16-02/72, URBROJ: 538-06-1-1-1/007-16-5 i potpisivanje jednog primjerka bjanko zadužnice do najvećeg iznosa od 100.000,00 kuna i jednog primjerka bjanko zadužnice do najvećeg iznosa od 50.000,00 kuna te je također primilo na znanje Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u „PORI“ Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2016. godini.

65 sjednica

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci