30 pro 2016

„PORA“ KKŽ U ZADNJEM KVARTALU 2016. GODINE USPJEŠNO APLICIRALA UKUPNO 7 PROJEKTA NA OTVORENE NATJEČAJE IZ EU FONDOVA

„PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja je u proteklom razdoblju intenzivno radila na pripremi 7 projekata koji su uspješno aplicirani na otvorene natječaje iz EU fondova.

Uz savjetodavnu pomoć „PORE“ KKŽ pri prepoznavanju i pripremi projektnih ideja, 3 zainteresirane jedinice lokalne samouprave uspješno su prijavile 3 projekta na natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Radi se o općinama Novigrad Podravski, Koprivnički Ivanec i Sveti Petar Orehovec, a sva 3 pripremljena i aplicirana projekta odnose se na rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u navedenim jedinicama lokalne samouprave. Ukupna vrijednost projekata zajedno iznosi 12.267.405,53 kn. Rok za prijavu projekata na navedeni natječaj bio je 23. prosinca 2016. godine.

Na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poslovne infrastrukture“ aplicirana su 2 projekta i to projekt „Opremanje Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci“ ukupne vrijednosti 1.617.437,12 kn u kojemu je Prijavitelj Križevački poduzetnički centar d.o.o. te projekt „Izgradnja poduzetničkog inkubatora Gornja Rijeka“ ukupne vrijednosti 8.573.522,15 kn u kojemu je Prijavitelj Općina Gornja Rijeka. U oba navedena projekta „PORA“ KKŽ je projektni partner, a rok za dostavu istih je 31. prosinca 2016. godine.

Tijekom proteklog razdoblja „PORA“ KKŽ je u suradnji s partnerima pripremila i aplicirala i 2 projekta na otvorene natječaje iz Europskog socijalnog fonda. Radi se o projektu „DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO ZA ROME“ kojemu je Prijavitelj Udruga Roma Korak po korak, a koji je apliciran na natječaj „Poticanje društvenog poduzetništva“. Opći cilj ovog projekta je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika u Koprivničko-križevačkoj županiji, dok je specifični cilj poticanje razvoja i poslovanja Udruge Roma Korak po korak koja se želi baviti društvenim poduzetništvom, odnosno osnivanje društvenog poduzeća. „PORA“ KKŽ je u navedenome projektu projektni partner, a ukupna vrijednost projekta iznosi 480.652,66 kn. Rok za prijavu projekata bio je 23. rujna 2016. godine. Drugi spomenuti projekt je projekt „ROBOTICO“ kojemu je Prijavitelj Strukovna škola Đurđevac, a koji je apliciran na natječaj „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“. Opći cilj ovog projekta je razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, dok je specifični cilj jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u području identifikacije i podrške obrazovanju darovitih učenika u jednoj srednjoj i tri osnovne škole na području Koprivničko-križevačke županije. Projektni partneri u projektu su OŠ Đurđevac, OŠ Virje i OŠ Molve dok je ukupna vrijednost projekta 538.747,52 kn. Rok za prijavu projekata bio je 12. prosinca 2016. godine. Oba navedena projekta su uspješno prošla fazu administrativne provjere.

Uz aplicirane projekte u proteklom razdoblju, „PORA“ KKŽ i dalje intenzivno radi na pripremi nekoliko novih projekata koje će aplicirati na otvorene natječaje „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“, „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ te Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci