12 pro 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ „UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE“

Obavještavamo Vas da je na internet stranicama Strukturnih fondova objavljen otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura za mlade“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj Poziva je bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima.

Specifični ciljevi Poziva su razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koja doprinose socijalnom uključivanju mladih, posebno mladih u nepovoljnom položaju, sprečavanju njihovog ulaska u NEET skupinu, sprečavanje antisocijalnog ponašanja te poboljšane pristupa mladih kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima.

Ciljne skupine Poziva su mladi u dobi od 15 do 25 godina, posebno mladi u nepovoljnom položaju – osobe s invaliditetom/djeca s teškoćama u razvoju, pripadnici romske i drugih nacionalnih manjina, nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposleni, mlade osobe koje su korisnici socijalne skrbi.

Prihvatljivi prijavitelji su umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, udruge u području socijalne djelatnosti, zaklade, ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljive aktivnosti:

  • Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama,
  • Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju,
  • Priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa,
  • Upravljanje projektom i administracija,
  • Promidžba i vidljivost.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 18.000.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najniža vrijednost potpore iznosi 100.000,00 kuna, dok je najviša moguća vrijednost potpore 1.000.000,00 kuna.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 6 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 28.02.2017.

Dodatne informacije i dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci