08 ruj 2016

OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PREMA PROGRAMU REGIONALNIH POTPORA ZA KAPITALNA ULAGANJA U PROIZVODNE KAPACITETE

Ministarstvo gospodarstva objavilo je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije. Državne potpore po ovom programu namijenjene su proizvodnim gospodarskim sektorima za ulaganje u nove tehnologije.

Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanja broja radnika. U proračunu Ministarstva gospodarstva za spomenuti program predviđeno je 40 milijuna kuna.

Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25 %, a za srednje 35 % prihvatljivih troškova projekta.

Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1,5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

Određen je intenzitet potpore, odnosno najveća razina potpore za početna ulaganja velikih poduzeća u visini od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja. U slučaju ulaganja malih i srednjih poduzetnika taj se postotak uvećava za 10 postotnih bodova. 

Prihvatljivi prijavitelji su mali poduzetnici (koji su na dan 31.12.2016. imali minimalno 40 zaposlenih), srednji i veliki poduzetnici (sukladno kategorizaciji veličine poduzetnika prema Uredbi Komisije 651/2014); poduzetnici koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva; poduzetnici koji nemaju neizvršenih obveza prema zaposlenicima, javnim davanjima kao ni obveza temeljem ranije dodijeljenih potpora, a u stanju su uz provedbu investicije zadržati ili povećati broj zaposlenih.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su:
• ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji)
• ulaganje u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25 % ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

Indikatori uspješnosti programa mjerljivi su kroz rast broja zaposlenih, prihoda te vrijednosti izvoza. Za ocjenu prihvatljivosti projektnih prijedloga koristit će se metodologija rangiranja, temeljena na pokazateljima privlačnosti i rizičnosti projekta, poslovne sposobnosti prijavitelja za provedbu projekta te doprinosa projekta u rješavanju razvojnih problema na određenom području.

Poziv se vodi kao otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 7. listopada 2016. godine.

Sve dodatne informacije o natječaju, kriterijima i uvjetima prijave možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci