27 srp 2016

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU ZA RADNA MJESTA STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJNE PROJEKTE ZA DVA IZVRŠITELJA

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje oglasa i izbor dvoje kandidata na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, za radna mjesta Stručni suradnik za razvojne projekte KLASA: 021-06/16-01/10, URBROJ: 2137-25-16-05 koju je Upravno vijeće „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji donijelo na svojoj 51. sjednici održanoj 28. lipnja 2016. godine upućuje se

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 29. srpnja 2016. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u zgradi „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, dvorana na prvom katu, Florijanski trg 4, Koprivnica, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja za obavljanje poslova radnog mjesta Stručni suradnik za razvojne projekte, a temeljem Oglasa za radna mjesta stručni suradnik za razvojne projekte za dva izvršitelja od 12. srpnja 2016. godine na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U 9,00 sati održat će se pismeno testiranje, a kandidati/kinje koji ostvare dovoljan broj bodova na testu moći će pristupiti intervjuu koji će se održati istog dana, 29. srpnja 2016. godine s početkom u 12,00 sati.

Kandidati/kinje koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije, a kandidati/kinje koji neće moći dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju te će se smatrati da su povukli svoju prijavu na Oglas.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u Oglasu i mogu pristupiti testiranju su:

1. Antonija Habajec
2. Sunčica Lukačin
3. Maja Belković Došen
4. Marija Matulec
5. Vedrana Vrabelj
6. Dejan Čokonaj
7. Filip Matijaško
8. Igor Peršin
9. Mateja Lončar

Testiranje kandidata/kinja:

1. Kandidati/kinje će pisati test, a dio testa bit će na engleskom jeziku. Vrijeme trajanja pisanja testa je 75 minuta. Za vrijeme provjere znanja nije dozvoljeno koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija ni razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata. Kandidati koji se neće pridržavati navedenog bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat se neće bodovati te će se smatrati da su odustali od testiranja.

2. Nakon pisanja testa, provodi se intervju za kandidate/kinje koji su zadovoljili znanje na testu, odnosno ostvarili dovoljan broj bodova.

3. Kroz intervju s kandidatima utvrdit će se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u „PORI“ Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.

4. Nakon provedenog testiranja i intervjua utvrdit će se rang lista kandidata prema ukupnom zbroju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

5. Nakon utvrđivanja rang liste na web stranici „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji www.pora.com.hr objavit će se ime i prezime odabranih kandidata/kinja za radna mjesta stručni suradnik za razvojne projekte.

Izvor za pripremu za testiranje i intervju:

1. Web stranica „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji www.pora.com.hr

2. Web stranica www.strukturnifondovi.hr 

 

„PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci