21 srp 2016

POZIV ZA „UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI“

Obavještavamo Vas da je na internet stranicama Strukturnih fondova, Ministarstvo socijalne politike i mladih, 21. srpnja 2016. godine objavilo otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“, koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020, iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Ciljne skupine Poziva su samci i obitelji koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te ispunjavaju sljedeće uvjete:

· biti pravna osoba koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje i koja je na zadnji dan roka za dostavu prijava registrirana za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj;

· posjedovati rješenje nadležnog ureda kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoć (čl. 14. Zakona o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj 102/15);

· imati u protekle 3 godine iskustva u provedbi aktivnosti distribucije hrane i/ili osnovne materijalne pomoći namijenjene socijalno osjetljivim skupinama (ovisno o vrsti materijalne pomoći za koju se prijavljuje);

· imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na natječaj;

· nije u postupku prestanka rada;

· nije u stečajnom postupku, postupku predstečajne nagodbe, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;

· nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog fonda za najpotrebitije, ESI fondova ili drugih javnih izvora.

Projekti se mogu financirati do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, a ukupna svota bespovratnih sredstava iznosi 34.476.000,00 HRK.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava je 1.000.000 HRK a najviši 8.000.000 HRK.

Rok za dostavu projektnih prijava je 23. kolovoza 2016.

Sve dodatne informacije i projektnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci