13 tra 2016

UREDBA O POTICANJU ULAGANJA

U Narodnim novinama broj 31/2016. dana 8. travnja 2016. objavljena je nova Uredba o poticanju ulaganja koja stupa na snagu od 16. travnja 2016.

Ovom se Uredbom:
• uređuje provedba Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014.).
• propisuje oblik i obvezni sadržaj prijave za odobrenje statusa korisnika potpore s pripadajućim obrascima; postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, uključujući kriterije i način izračuna iznosa državne potpore; obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora; dokumentacija koju je potrebno dostaviti za odobrenje korištenja potpora, odnosno ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora; te druga pitanja s tim u vezi.

Uredba se primjenjuje na poduzetnike – fizičke osobe (obrtnike), koji su obveznici poreza na dobit ili trgovačka društva, registrirane na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno članku 3. Zakona o poticanju ulaganja, a koji namjeravaju koristiti potporu za ulaganje sukladno tom Zakonu i na poduzetnike kojima se ne mogu dodijeliti regionalne državne potpore i državne potpore za usavršavanje sukladno članku 6. stavku 2. Zakona.

Uredbu možete preuzeti ovdje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci