01 ožu 2016

BRŽI I LAKŠI PUT DO EU SREDSTAVA

Na inicijativu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, odnosno ministra Tomislava Tolušića, provedena je analiza postupanja nadležnih tijela u okviru financijskih razdoblja 2007.-2013 i 2014.-2020. te postojećih procedura i poslovnih procesa.

Utvrđeno je postojanje potreba pojednostavljenja određenih procedura u cilju osiguranja veće ekonomičnosti i efikasnosti tijela koja sudjeluju u navedenom postupku te ostvarenja pozitivnih učinaka za korisnike, a uz osiguravanje poštivanja temeljnih načela na kojima se temelji postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Nadležna tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova obaviještena su o načinu daljnjeg postupanja vezano uz pojednostavljenje procedura u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”. Pojednostavljenje se odražava na same korisnike, ali i na Sustav u cjelini.

Jedna od značajnijih novina je smanjivanje broja faza u postupku dodjele bespovratnih sredstava, čime se ubrzava postupak dodjele sredstava budućem korisniku.

Uvode se pojednostavljene mogućnosti financiranja za pojedine aktivnosti projektnih troškova, koje smanjuju opseg dokumentacije kojom se ti troškovi pravdaju.

Značajne izmjene u smjeru pojednostavljenja napravljene su i u području provjera postupaka nabave, čime će se također ubrzati apsorpcija sredstava iz ESI fondova.

Također, u postupcima nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi promijenjena je procedura oglašavanja postupaka nabave u cilju pojednostavljenja provedbe nabava proporcionalno njihovoj vrijednosti. Ovo je samo jedan u nizu poteza koji se namjeravaju poduzeti kako bi sredstva koja su nam na raspolaganju brže i jednostavnije utrošila za pametan, održiv i uključiv razvoj Republike Hrvatske.

Više o navedenom možete pronaći na slijedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/brze-i-lakse-do-eu-sredstava.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci