28 lis 2015

ODRŽANA RADIONICA ZA IZRADU SWOT ANALIZE STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 2014.-2020.

logici

Danas je u okviru provedbe projekta „PARTNERSHIP FOR ALL” u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja održana treća radionica za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. na temu SWOT analize. Na radionici su sudjelovali članovi Radne grupe za izradu i izvješćivanje o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2020.

Nakon kratkog teorijskog uvoda u SWOT ANALIZU članovi Radne grupe raspravljali su o snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama vezanim uz ljudske potencijale u Koprivničko-križevačkoj županiji. SWOT ANALIZA je poveznica između temeljne analize i ciljeva, prioriteta i mjera strategije. Elementi SWOT analize analizirani su na temelju prioritetnih osi iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, a na prijedlog PORE SWOT ANALIZA će se izrađivati za Tržište rada, Socijalno uključivanje te Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Za više informacija o EU fondovima http://www.strukturnifondovi.hr.
Za više informacija o Operativnom programu http://www.esf.hr.

logicii

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci