05 lis 2015

ODRŽANA PRVA RADIONICA – PROJEKTNA KLINIKA ZA RAZVOJ PROJEKTNIH IDEJA

 

logici

U okviru provedbe projekta „PARTNERSHIP FOR ALL” dana 05. listopada 2015. godine u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja održana je prva radionica – projektna klinika za razvoj projektnih ideja. Na radionici su sudjelovali članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije (LPZ KKŽ) koje čine predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora. Ovo je bila prva od ukupno šest radionica – projektnih klinika, čiji je primarni cilj kreiranje i razvoj projektnih ideja te stvaranje partnerstva za kandidiranje na natječaje Europskog socijalnog fonda u razdoblju 2014.-2020.

Voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje Tihana Kraljić prezentirala je sudionicima mogućnosti razvoja konkretnih projektnih ideja u skladu s prioritetima iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” Istaknula je kako mogućnosti razvoja projektnih ideja postoje u svim prioritetnim osima, a posebice na području prioritetne osi 1. – Zapošljavanje i mobilnost radne snage te prioritetne osi 3. – Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Nakon što je sudionicima prezentiran Obrazac za razvoj projektnih ideja, uslijedila je kraća diskusija te je zaključeno kako će se na svakoj sljedećoj radionici – projektnoj klinici razrađivati konkretne projektne ideje članova LPZ-a KKŽ, te je sljedeća radionica planirana za 02. studenog 2015. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Za više informacija o EU fondovima http://www.strukturnifondovi.hr/.
Za više informacija o Operativnom programu http://www.esf.hr/.

logiciiIMG 1304

IMG 1294

IMG 1294

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci