07 kol 2015

POVEĆANJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ 1. NATJEČAJA ZA MJERU 4 IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. GODINE

Obavještavamo vas da je Ministarstvo poljoprivrede, uz prethodne konzultacije s članovima Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., odlučilo povećati razinu raspoloživih sredstava za sufinanciranje ulaganja u sklopu Mjere 4, Operacije 4.1.1., 4.1.2 i 4.2.1, za prijave pristigle na 1. natječaj, zaključen 15. travnja 2015. godine.

Podsjetimo, na spomenutom natječaju pristiglo je 1.107 prijava za Operaciju 4.1.1., 82 prijave za Operaciju 4.1.2., a 91 prijava za Operaciju 4.2.1.

Ukupna vrijednost tražene potpore po svim Operacijama premašuje iznos od 2 milijarde i 650 milijuna kuna.

Spomenutom odlukom podiže se razina raspoloživih sredstava potpore u Operaciji 4.1.1. sa 360 milijuna kuna na 861,840 milijuna kuna, a u Operaciji 4.2.1. sa 140 milijuna na 366 milijuna kuna.

Promatramo li ukupno raspoloživa sredstva koja za provedbu Mjere 4 imamo u sedmogodišnjem razdoblju, ovim povećanjem iskoristit ćemo ukupno 50% sredstava za provedbu Podmjere 4.1, odnosno 55,5% za provedbu Podmjere 4.2. već u drugoj godini provedbe programa.

Očekuje se kako će ovo povećanje omogućiti sufinanciranje oko 140 najboljih projekata u Podmjeri 4.1.1. (primarna poljoprivredna proizvodnja), sve prihvatljive projekte prijavljene na Operaciju 4.2.1 (prerada), dok su sredstva predviđena natječajem za financiranje Operacije 4.1.2. (zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja) već sada dostatna za sufinanciranje svih prihvatljivih projekata.

Izvor: www.mps.hr

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci