03 srp 2015

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA OBJAVILO 2. JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 2. Javni poziv za prijavu promidžbe poduzetništva i obrta.

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2015. godini.

Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove);

2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika, Turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove).

Javni poziv otvoren je do 18. srpnja 2015. godine.

Više informacija o navedenom možete pronaći na slijedećem linku: http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Javni%20poziv/2.%20Javni%20poziv%20promid%C5%BEba%20poduzetni%C5%A1tva/2.%20Javni%20poziv%20promid%C5%BEba%202015..pdf

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci