19 lip 2015

OBJAVLJEN PILOT PROJEKT – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Obavještavamo Vas da je otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europski fond za regionalni razvoj.

Navedeni Poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren od 19. lipnja 2015. godine do 31. prosinca 2020. godine. Potencijalni prijavitelji su javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole i vrtići.

Upute vezane uz Poziv primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., pružajući bespovratna sredstva u svrhu provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 30.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 5.000.000,00 kuna.

Cjelokupni tekst poziva kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1157.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978 ili na e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci