05 lip 2015

MINISTARSTVO ODOBRILO 2,4 MILIJUNA KUNA ZA JLS-e S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je popis projekata odabranih za sufinanciranje u 2015. godini po Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2015. godinu. Javni poziv bio je objavljen početkom veljače 2015. godine s rokom za dostavu prijave do 20. veljače 2015.

Ministarstvo je u skladu s Indeksom razvijenosti izvršilo alokaciju sredstava po županijama. Za Koprivničko-križevačku županiju alocirano je 1.976.000,00 kuna. Odobreno je ukupno 7 projekata u iznosu od 2.470.000,00 kuna, odnosno 494.000,00 kuna više od prvotne alokacije.

Sredstva su odobrena kako slijedi:

Red.br.  PODNOSITELJ  ULAGANJE-PROJEKT  ODOBRENO
1. Općina Kloštar Podravski Energetski učinkovit vrtić u Kloštru Podravskom  579.000,00
2. Općina Kalnik Izgradnja i nadogradnja zgrade dječjeg vrtića Kalnik, II. faza  695.000,00
3. Grad Đurđevac Nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića “Maslačak” u Đurđevcu – završna faza  448.000,00
4. Općina Hlebine Rekonstrukcija i nadogradnja objekta – “Kuće Krste Hegedušića” s prenamjenom u objekt socijalne infrastrukture – podružnicu vrtića  298.000,00
5. Općina Sveti Petar Orehovec Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Piškovec u Općini Sveti Petar Orehovec 140.000,00
6. Općina Peteranec Sanacija nerazvrstanih cesta u Peterancu 160.000,00
7. Općina Kalinovac Uređenje vatrogasnog doma u Kalinovcu 150.000,00
  UKUPNO:   2.470.000,00

PORA je aktivno promovirala navedeni Javni poziv kroz informiranje svih JLS-a o mogućnostima kandidiranja projekata na isti, organizirala prezentaciju Javnog poziva te pružila stručnu pomoć prilikom kreiranja i popunjavanja projektne dokumentacije.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci