30 tra 2015

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV FIZIČKIM OSOBAMA (GRAĐANKAMA/GRAĐANIMA) ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE POSTOJEĆIH OBITELJSKIH KUĆA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv radi sufinanciranja energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je:

1. izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
2. građevinske bruto površine do 600m2 ili s najviše tri stambene jedinice,
3. s najmanje 50% bruto podne površine namijenjene stanovanju.

Korisnici sredstava Fonda su fizičke osobe koje:

1. imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj,
2. dostave zahtjev za sufinanciranje mjera,
3. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
4. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i
5. sklope s Fondom ugovor o sufinanciranju mjera.

Opravdani troškovi:

1. propisane naknade energetskim certifikatorima s „Liste energetskih certifikatora koji ulaze u provedbu Programa energetske obnove obiteljskih kuća” u cijelosti neovisno o tome gdje se obiteljska kuća nalazi te,
2. nabava i ugradnja materijala i opreme, utvrđene temeljem dostavljenih ponuda izvođača mjera ovisno o tome gdje se obiteljska kuća nalazi:

1. do 80% na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka, ali ne više od 168.000,00 kuna i to:

– do 60.000,00 kuna za toplinsku zaštitu ovojnice,
– do 60.000,00 kuna za zamjenu vanjske stolarije,
– do 24.000,00 kuna za ugradnju jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije te
– do 24.000,00 kuna za ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova;

2. do 60% na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka, ali ne više od 126.000,00 kuna i to:

– do 45.000,00 kuna za toplinsku zaštitu ovojnice,
– do 45.000,00 kuna za zamjenu vanjske stolarije,
– do 18.000,00 kuna za ugradnju jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije te
– do 18.000,00 kuna za ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova;

3. do 40% na ostalim područjima, ali ne više od 84.000,00 kuna i to:

– do 30.000,00 kuna za toplinsku zaštitu ovojnice,
– do 30.000,00 kuna za zamjenu vanjske stolarije,
– do 12.000,00 kuna za ugradnju jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije te
– do 12.000,00 kuna za ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova.

Raspoloživa sredstva Fond će dodjeljivati do kraja 2015. godine ili do iskroištenja ovisno o tome koji uvjet prije nastupi, i objaviti na www.fzoeu.hr da su sredstva iskorištena ukoliko to nastupi prije kraja 2015. godine.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su na slijedećem linku: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=enobnovakuca.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci