17 ožu 2015

OTVOREN JAVNI POZIV IZ PROGRAMA „PODUZETNIČKI IMPULS“ ZA 2015. GODINU: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NA PREDSTAVLJANJU HRVATSKIH KOMPANIJA ULAGAČIMA „INVESTORS MEET INNOVATIONS“ BLOOMBERG

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za sudjelovanje na predstavljanju pred inozemnim ulagačima, „Investors meet innovations” Bloomberg, London, Velika Britanija.

Prijavu mogu podnijeti: Mikro, mala i srednja poduzeća:

• koji su sukladno Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za obavljanje djelatnosti iz Područja C (Prerađivačka industrija) i to Odjeljak 26 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda), Odjeljak 27 (Proizvodnja električne opreme), Odjeljak 28 (Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.), Skupina 29.31 (Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila)i za obavljanje djelatnosti iz Područja J (Informacije i komunikacije) i to Odjeljak 61 (Telekomunikacije) i Odjeljak 62 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima),
• koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
• koji zajedno sa svojim partnerskim i povezanim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini,
• koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
• koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
• koji su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore,
• koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (izuzetak su bespovratne potpore dodijeljene za provedbu projekata čiji ugovoreni rok za završetak još nije istekao),
• nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi dnevnica, troškovi prijevoza (trošak avionske karte za ekonomsku klasu, trošak željeznice i trošak cestovnog prijevoza), trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz predmet Javnog poziva.

Intenzitet potpore: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna.

Za Podnositelje prijava koji su mikro, mala i srednja poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 80% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Više informacija o samom natječaju možete pronaći na slijedećem linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4134

Prijave se zaprimaju isključivo od 16. ožujka 2015. do 07. travnja 2015. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili putem e-maila na [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci