17 ožu 2015

OBJAVLJEN NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 6 IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 6 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i uvjeti provedbe Mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” i Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. a prema članku 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (Službeni list Europske unije od 20.12.2013).

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” i gore navedenih podmjera davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 26. ožujka 2015. godine do 12 sati. 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi se dostavljaju isključivo putem predviđenog obrasca na sljedeće e-mail adrese: [email protected], [email protected].

Prilog:
Nacrt Pravilnika
Obrazac za dostavu mišljenja

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci