03 ožu 2015

OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU „PRIPREMA ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZA EFRR 2014.-2020. – DRUGI POZIV“

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo poziv „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020.- drugi poziv” u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., Europski fond za regionalni razvoj.

Navedeni poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren od 02. ožujka 2015. godine do 01. travnja 2015. godine. Potencijalni prijavitelji su javna visoka učilišta, javne znanstvene organizacije i jedinice regionalne (područne) samouprave.

“Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – Drugi poziv” je ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga na koji se mogu prijaviti samo prijavitelji koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) unaprijed odabralo putem javnog poziva na dostavu prijedloga ˝Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020.˝ koji su bili otvoreni između 2011. i 2014. godine, odnosno čiji se prijedlog nalazi na listi odabranih projekata MZOS-a.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga je organiziran u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost (OPRK) 2007.-2013., unutar Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjere 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji nastoji smanjiti nejednakosti u razvoju među zemljama članicama Europske unije te među njihovim regijama.

Glavni cilj Poziva je izgradnja administrativnih kapaciteta i spremnosti za korištenje EU fondova (Kohezijska politika) i drugih instrumenata za istraživanje, razvoj i inovacije. Poziv se fokusira na razvoj sve projektne dokumentacije potrebne za uspješnu prijavu i daljnju provedbu infrastrukturnih projekata vezanih za istraživanje, razvoj i inovacije koji neposredno ostvaruju specifični cilj Prioriteta 2, Mjere 2.2 Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/99.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978 ili na e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci