24 velj 2015

OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU „PROMOCIJA KVALITETE I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA NA SREDNJOŠKOLSKOJ RAZINI“

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo poziv „Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini” u okviru Operativnog programa za Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., Europski socijalni fond.

Navedeni poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren od 20. veljače 2015. godine do 24. travnja 2015. godine. Potencijalni prijavitelji su škole.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini” provodi se u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

Ovom se dodjelom bespovratnih sredstava želi započeti sustavni rad na gimnazijskoj kurikularnoj reformi koju je prvenstveno potrebno usmjeriti razvoju temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje (razvoju jezičnih, prirodoslovnih, matematičkih, digitalnih, socijalnih, poduzetničkih, građanskih kompetencija te učenje učenja) s jasno definiranim odgojno-obrazovnim ishodima koji su usmjereni na znanja, ali uključuju i stjecanje vještina. Budući da se u današnjem društvu tehnologija razvija velikom brzinom, potrebno je osobitu pažnju dati području prirodoslovlja te matematičkim i digitalnim kompetencijama (odnosno kompetencijama unutar područja STEM-a i ICT-a). Provedba kurikularne reforme podrazumijeva i stručnu pripremljenost ljudskih kapaciteta za korištenje otvorenih didaktičko-metodičkih sustava koji omogućuju djelatnicima i učenicima veću kreativnost i autonomiju u izboru sadržaja, metoda i oblika rada s primjerenom opremom, kao i jasno određene standarde/kriterije provjere i usvojenosti ishoda učenja.

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je uspostava odgojno-obrazovnog sustava koji omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za uspješan život i učenje u suvremenom društvu.

Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je uspostava programskih, kadrovskih i materijalnih uvjeta u gimnazijama koji će omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija u području matematike, prirodoslovlja i informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/124.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978 ili na e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci