24 velj 2015

OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU „JAČANJE KAPACITETA USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH – FAZA II“

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo poziv „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II” u okviru Operativnog programa za Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., Europski socijalni fond.

Navedeni poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren od 19. veljače 2015. godine do 20. travnja 2015. godine. Potencijalni prijavitelji su škole, javna visoka učilišta, visoka škola i visoka učilišta.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II” provodi se u okviru Prioriteta 3 Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

U skladu s ciljevima Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala te nacionalnim strateškim dokumentima i zakonodavstvom, ova dodjela bespovratnih sredstava treba doprinijeti relevantnosti i kvaliteti obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih s ciljem povećanja konkurentnosti odraslih polaznika na tržištu rada, mobilnosti i aktivnije uloge u društvu, uspostavljanja sustava osiguranja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih te boljeg usklađivanja s lokalnim/regionalnim potrebama.

U sklopu ove dodjele bespovratnih sredstava prijavitelji i njihovi partneri moraju razviti barem jedan novi ili modernizirati postojeći program obrazovanja odraslih temeljen na analizama potreba, ishodima učenja, modernim metodama rada, kao i razvoju standarda kvalifikacija. Pored razvoja novih ili modernizacije postojećih programa, ustanove moraju osigurati razvoj i uspostavljanje sustava osiguranja kvalitete na razini ustanove, a imajući osobito na umu razvoj profesionalnih kapaciteta nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih.

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje profesionalnih kapaciteta provoditelja obrazovanja odraslih kako bi se postiglo povećanje konkurentnosti polaznika na tržištu rada.

Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su razvoj standarda kvalifikacija i modernizacija postojećih i /ili razvoj novih obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja, uspostava trajnih oblika međusobne suradnje i suradnje s poslodavcima i lokalnim ili regionalnim zajednicama s ciljem razmjene dobre prakse, potreba i usklađenosti ponude i potražnje za bržu i kvalitetniju zapošljivost i razvoj novih i jačanje postojećih materijalnih i kadrovskih uvjeta za provođenje učenja temeljenog na kompetencijskim pristupu koje u središte stavlja polaznike.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/125

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978 ili na e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci