28 sij

OTVORENI NATJEČAJI NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Obavještavamo Vas da je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala  21. siječnja 2015. godine dva nova natječaja za prijavu projekata: “Demokratizacija i ljudska prava” i “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama”.

Natječaj “Demokratizacija i ljudska prava” otvoren je za prijave udruga i zaklada (koje nisu osnovane od strane javnih institucija) registriranih u Republici Hrvatskoj. Na ovaj natječaj mogu se dostaviti prijave u dvije kategorije: pojedinačne prijave i prijave u partnerstvu od najmanje 3 organizacije. Visina financijske podrške koja može biti odobrena za pojedinačne prijave je od 150.000 kuna do 262.500 kuna (od 20.000 € do 35.000 €), a za prijave u partnerstvu od najmanje 3 organizacije od 262.500 kuna do 600.000 kuna (od 35.000 € do 80.000 €) po projektu. Provedba projekata može trajati od 12 do 18 mjeseci. Ukupna planirana sredstva za ovaj natječaj iznose 3.877.500 kuna (516.999 €).

Natječaj “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama” otvoren je za prijave udruga i zaklada (koje nisu osnovale javne institucije) registriranih u Republici Hrvatskoj. Visina financijske podrške koja može biti odobrena za prijave je od 75.000 kuna do 150.000 kuna (od 10.000 € do 20.000 €) po projektu. Provedba projekata može trajati od 6 do 12 mjeseci. Ukupna planirana sredstva za ovaj natječaj iznose 740.000 kuna (98.550 €).

Rok za prijavu na navedene natječaje je do 20. ožujka 2015. godine.

Cjelokupni tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju za natječaj „Demokratizacija i ljudska prava” možete pogledati na linku NATJEČAJ 1, a za natječaj “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama” na linku NATJEČAJ 2 .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 048 621 978 ili e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci

Veličina teksta
Kontrast