28 sij 2015

OTVORENI NATJEČAJI NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Obavještavamo Vas da je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala  21. siječnja 2015. godine dva nova natječaja za prijavu projekata: “Demokratizacija i ljudska prava” i “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama”.

Natječaj “Demokratizacija i ljudska prava” otvoren je za prijave udruga i zaklada (koje nisu osnovane od strane javnih institucija) registriranih u Republici Hrvatskoj. Na ovaj natječaj mogu se dostaviti prijave u dvije kategorije: pojedinačne prijave i prijave u partnerstvu od najmanje 3 organizacije. Visina financijske podrške koja može biti odobrena za pojedinačne prijave je od 150.000 kuna do 262.500 kuna (od 20.000 € do 35.000 €), a za prijave u partnerstvu od najmanje 3 organizacije od 262.500 kuna do 600.000 kuna (od 35.000 € do 80.000 €) po projektu. Provedba projekata može trajati od 12 do 18 mjeseci. Ukupna planirana sredstva za ovaj natječaj iznose 3.877.500 kuna (516.999 €).

Natječaj “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama” otvoren je za prijave udruga i zaklada (koje nisu osnovale javne institucije) registriranih u Republici Hrvatskoj. Visina financijske podrške koja može biti odobrena za prijave je od 75.000 kuna do 150.000 kuna (od 10.000 € do 20.000 €) po projektu. Provedba projekata može trajati od 6 do 12 mjeseci. Ukupna planirana sredstva za ovaj natječaj iznose 740.000 kuna (98.550 €).

Rok za prijavu na navedene natječaje je do 20. ožujka 2015. godine.

Cjelokupni tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju za natječaj „Demokratizacija i ljudska prava” možete pogledati na linku NATJEČAJ 1, a za natječaj “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama” na linku NATJEČAJ 2 .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 048 621 978 ili e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci