19 sij 2015

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT SUFINANCIRANJA IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE I POPRATNE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Koprivničko-križevačka županija je objavila Javni poziv za kapitalni projekt K 100064 Sufinanciranje izrade projektno tehničke i popratne dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave.

Ovaj kapitalni projekt dijeli se na:
a. Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije,
b. Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije.

Pod pojmom projektno tehničke dokumentacije podrazumijeva se sva projektna i tehnička dokumentacija do izdavanja građevinske dozvole kao što su: idejno rješenje/projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, odnosno svi njihovi dijelovi. Plaćanja komunalnih i vodnih doprinosa nisu prihvatljiv trošak u okviru ovog tekućegprojekta, dok je porez na dodanu vrijednost prihvatljiv trošak.

Navedenim kapitalnim projektom sufinancirat će se do 30% troškova izrade projektno tehničke dokumentacije za pripremu EU projekata JLS u 2015. godini, prema kriterijima kako slijedi:

• za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine dodijelit će se kapitalna pomoć do 50.000,00 kuna po pojedinačnom projektu,
• za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine dodijelit će se kapitalna pomoć do 40.000,00 kuna po pojedinačnom projektu,
• za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine dodijelit će se kapitalna pomoć do 30.000,00 kuna po pojedinačnom projektu.

Pod pojmom popratna dokumentacija podrazumijeva se sva dokumentacija koju je za pripremu EU projekata do aplikacije na odgovarajući fond potrebno izraditi nakon dobivanja građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta ili predaje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta – studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, ocjena prihvatljivosti planova i zahvata, procjena utjecaja zahvata na okoliš, itd. Porez na dodanu vrijednost je prihvatljiv trošak u okviru ovog tekućeg projekta.

Navedenim kapitalnim projektom sufinancirat će se do 30% troškova izrade popratne dokumentacije u 2015. godini projekata JLS prihvatljivih za financiranje iz EU fondova, prema kriterijima kako slijedi:

• Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 30.000,00 kuna po svakom pojedinačnom projektu, za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine.
• Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 25.000,00 kuna po svakom pojedinačnom projektu, za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine.
• Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 20.000,00 kuna po svakom pojedinačnom projektu, za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine.

Korisnici kapitalnog projekta su jedinice lokalne samouprave s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II. i III. skupine (do 100% u odnosu na nacionalni prosjek).

Zahtjevi se podnose do 21. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
s naznakom “KAPITALNI PROJEKT K 100064

Cjelokupni tekst Javnog poziva, detaljne informacije, te svu potrebnu dokumentaciju i obrasce možete preuzeti ovdje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 048/621-978 ili e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci