23 pro 2014

UČINCI IZMJENA ODREDBI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Ministarstvo poduzetništva i obrta na svojoj je web stranici objavilo učinke izmjena odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koje se sastoje od slijedećeg:

Trenutno stanje

• sukladno važećem Zakonu o PDV-u obveznici poreza na dobit primjenjuju obračunski sustav PDV-a u kojem porezna obveza nastaje kad je račun izdan, odnosno primljen, bez obzira je li plaćen (fizičke osobe (obrtnici) s primicima do dva mil. kuna i sva trgovačka društva)
• obveznici poreza na dohodak primjenjuju gotovinski sustav plaćanja PDV-a u kojem porezna obveza nastaje naplatom računa od kupaca te plaćanjem računa dobavljačima. Ta bi im se mogućnost trebala ukinuti od 01. siječna 2015. godine, kada bi i obveznici poreza na dohodak trebali prijeći u obračunski sustav (fizičke osobe (obrtnici)

Prijedlog Ministarstva poduzetništva i obrta

• svim subjektima malog gospodarstva (obrtnicima i poduzetnicima) s ukupnim godišnjim primicima do tri mil. kuna, omogućiti obračun i plaćanje PDV-a prema gotovinskom sustavu (po naplaćenom, a ne po izdanom računu) od 01. siječna 2015. godine
• ovaj prijedlog Ministarstva poduzetništva i obrta u skladu je s Europskom direktivom o PDV –u (2006/112/EZ, članci 66. I 167 a).
Što to znači za poduzetnike i obrtnike?

• obrtnici i poduzetnici koji se trenutno nalaze u obračunskom sustavu (obveznici poreza na dobit, plaćaju PDV po izdanom računu), a imaju ukupne godišnje primitke do tri mil. kuna, mogu prijeći u gotovinski sustav
• obrtnici koji se trenutno nalaze u gotovinskom sustavu PDV-a (obveznici poreza na dohodak, plaćaju PDV po naplaćenom računu); nastavljaju poslovati kao i do sada

Zaključak

Predložene izmjene odredbi Zakona o PDV-u obuhvatit će: ukupno 67.574 subjekata malog gospodarstva koji će imati mogućnost prelaska u gotovinski sustav plaćanja PDV-a i to:
• 63.143 pravne osobe – poduzetnike koji su temeljem važeće zakonske regulative obveznici PDV-a u obračunskom sustavu (plaćanje PDV-a po ispostavljenom računu)
• 4.431 fizičkih osoba (obrtnici – obveznici poreza na dobit) koji plaćaju PDV po izdanom računu odnosno u obračunskom su sustavu PDV-a
• 71.765 fizičkih osoba (obrtnika) nastaviti će plaćati PDV u gotovinskom sustavu kao i do sada (neće s 01. siječna 2015. godine, prijeći u obračunski sustav)

Da biste iskoristili svoje pravo na obračun i plaćanje PDV-a prema naplaćenom, a ne izdanom računu, prijavite se područnom uredu Porezne uprave do 20. siječnja 2015. godine!

Više o navedenim izmjenama možete pronaći na slijedećem linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=3063.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci