19 pro 2014

USVOJENA STRATEGIJA POTICANJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014 – 2020

Na jubilarnoj 200. sjednici Vlade RH, koja je održana dana 17. prosinca 2014. godine na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojena je Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014 – 2020.

U izradu Inovacijske strategije Republike Hrvatske krenulo se kako bi se izgradio učinkovit inovacijski sustav koji će usmjeriti hrvatsko gospodarstvo prema aktivnostima koje su utemeljene na znanju, ali i kako bi se iskoristio potencijal Hrvatske obzirom na teritorijalni položaj, resurse te tradiciju u industrijskoj proizvodnji, ali i sposobnosti za inovativnost i kreativnost kao osnovne čimbenike pokretanja gospodarstva.

U Strategiji su opisani mnogi elementi budućeg razvoja inovacijskog sustava ali i drugih povezanih elemenata iz znanstveno-istraživačkog, javnog i gospodarskog sektora.

Strategijom se dugoročno usmjerava razvoj i sustavno poticanje inovacija kao temeljne vrijednosti uspješnosti gospodarstva, ali i društva u cjelini.

Inovacijskom strategijom unaprijedit će se inovacijski sustav te zakonodavni i fiskalni okvir, utvrditi način komunikacije i modeli suradnje između javnog, znanstveno-istraživačkog i poslovnog sektora u cilju razvoja novih proizvoda, usluga, poslovnih procesa i tehnologije te također način primjene rezultata znanstveno-istraživačkog rada u gospodarstvu i društvu u cjelini.

Cijeli tekst Strategije je dostupan na web stranicama: https://vlada.gov.hr/sjednice-i-odluke/200-sjednica-vlade-republike-hrvatske-15321/15321.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci