17 pro 2014

HBOR UVEO NOVI PROGRAM KREDITIRANJA EU PROJEKATA RURALNOG RAZVOJA, RIBARSTVA I VINSKE OMOTNICE

S ciljem poticanja korištenja dostupnih sredstava EU fondova, HBOR je uveo novi Program kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice.

Novim programom kreditiranja bit će omogućeno kreditiranje projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, odnosno projekata koji se kandidiraju za natječaje temeljene na Programu ruralnog razvoja 2014. – 2020., Operativnom programu za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., te Nacionalnom programu pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava po ovom programu mogu podnijeti svi subjekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev. Sredstvima iz ovog kredita moći će se uz prihvatljive izdatke (dio projekta koji će se kandidirati za EU bespovratna sredstva) financirati i neprihvatljivi izdaci, odnosno izdaci koji čine dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za bespovratna sredstva.

Krediti će se odobravati izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 14 godina uključujući do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada.

Krediti će moći biti odobreni uz kamatnu stopu od najmanje 3% za subjekte koji se uklapaju u propise intenziteta državnih potpora.

U okviru programa kreditiranja predviđena je mogućnosti izdavanja bankarske garancije za povrat predujma iz EU bespovratnih sredstava i to za investitore koji će podnositi izravni zahtjev za kredit u HBOR i koji će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnositi zahtjev za isplatu predujma.

Potencijalni korisnici kredita mogu podnijeti zahtjev za kredit HBOR-a odmah nakon predaje natječajne dokumentacije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, APPRRR.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci