08 pro 2014

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Predmet ovoga javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Prioritet ovoga javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne samouprave potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.

Ciljevi ovoga javnog poziva su:

– Ojačati energetsku učinkovitost na područjima jedinica lokalne samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju,
– Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
– Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete,
– Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
– Povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.

Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne samouprave.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1. Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije,
2. Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
3. Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova,
4. Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
5. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
6. Marketinške aktivnosti za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi troškovi su:

1. Svi troškovi vezani uz strojeve, uređaje, opremu, mjerne i kontrolne uređaje za energetsku učinkovitost,
2. Troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, povećavaju energetsku učinkovitost i certificiranje objekata,
3. Troškovi vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa za praćenje analize potrošnje energije,
4. Troškovi vezani uz razvojno istraživanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija,
5. Troškovi vezani uz stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih znanja na području energetike i energetske učinkovitosti,
6. Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti,
7. Projektna dokumentacija za promjenu energenta iz fosilnih u energetski učinkovite energente.

Najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kuna. Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%.

U okviru javnog poziva svakom pojedinačnom podnositelju prijave mogu se dodijeliti najviše dvije pomoći.

Javni poziv traje do iskorištenja sredstava.

Informacije o samom natječaju, kao i pripadajućem obrazcu možete pronaći na slijedećem linku: http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-poticanje-povecanja-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravinu i Prigorja na broj telefona 048/621-978 i putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci