28 stu 2014

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2011.-2013. PRODUŽENA NA 2015. GODINU

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije usvojila je Županijsku razvojnu strategiju za razdoblje 2011.-2013. donošenjem Odluke o usvajanju na 12. sjednici održanoj 04. svibnja 2011. godine.

Na temelju pisanog naputka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2014. godine donosi Odluku o produljenju važenja Županijske razvojne strategije za razdoblje 2011.-2013. za 1 godinu, odnosno na razdoblje 2011.-2015. godine.

Spomenutim produljenjem osiguran je kontinuitet postojanja strateške podloge za Koprivničko-križevačku županiju za korištenje sredstava iz nacionalnih izvora i iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

PRILOG:

Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2013.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci