26 stu 2014

OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU ZA PREDLAGANJE UMJETNIČKO-EDUKATIVNIH PROGRAMA I/ILI RADIONICA ZA RUKSAK (PUN) KULTURE ZA 2015. GODINU

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo kulture objavilo Poziv za predlaganje umjetničko – edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici i sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.

Predložene radionice i programi trebaju pokrivati područje izvedbenih umjetnosti, likovnu umjetnost, filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu. Sadržaj radionica i programa, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa ciljevima Nacionalnoga okvirnog kurikuluma.

Predložene programe i/ili radionice treba obavezno uskladiti s Odlukom o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju.

Rok za dostavu ponuda na temelju ovoga Poziva je 21. prosinac 2014. godine.

Cjelokupni tekst Poziva, Prijavnicu i Upute za predlagatelje možete pronaći na sljedećem linku: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=11509.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978 ili na e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci