13 stu 2014

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSKOG OKRUŽENJA ULAGANJEM U ŠIROKOPOJASNU INFRASTRUKTURU

Predmet ovoga javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u infrastrukturu širokopojasnog pristupa.

Prioritet ovoga javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave unaprijede uvjeti za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, ubrza ekonomski rast te pospješi razvoj industrije.

Ciljevi ovoga javnog poziva su:
-Razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture;
-Poticanje pozitivnog investicijskog okruženja;
-Unaprjeđenje infrastrukture u slabije razvijenim područjima;
-Usklađivanje s propisima i politikama Europske unije te nacionalnim politikama i programima;
-Osiguranje dostupnosti širokopojasne infrastrukture;
-Korištenje mogućnost financiranja izgradnje infrastrukture za širokopojasni pristup iz strukturnih fondova EU.

Ovaj javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim strateškim razvojnim dokumentima prepoznaju razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije i infrastrukture.

Prijavu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje svojim razvojnim strategijama, planovima i politikama predviđaju razvoj i ulaganja u infrastrukturu kao pretpostavku za razvoj širokopojasnog pristupa.

Namjena sredstava: isključivo za opravdane troškove vezane uz konzultantske usluge za razradu projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može maksimalno dosegnuti 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Najviši iznos bespovratnih sredstava može iznositi 200.000,00 kuna po prijavljenom projektu. PDV nije prihvatljiv trošak.

U okviru javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti jedna ili više potpora, a koja se ne odnosi na isti projekt.

Rok za dostavu prijava traje do 27. studenog 2014. godine.

Više informacija o samom natječaju, kao i pripadajućem Obrazcu za prijavu, možete pronaći na slijedećem linku: http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-poticanje-razvoja-gospodarskog-okruzenja-ulaganjem-u-sirokopojasnu-infrastrukturu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci