06 stu 2014

NOVI ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici prihvatila Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Donošenje Zakona važno je zbog procesa strateškog planiranja regionalnog razvoja na nacionalnoj i lokalnoj razini. Zakon definira obvezu županija da izrađuju Županijske razvojne strategije kao temeljni strateški planski dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje županije, te da na godišnjoj razini izvještavaju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU o provedbi. Smjernice za izradu županijskih strategija utvrdit će se kroz Uredbe Vlade i Pravilnike koje donosi ministar regionalnog razvoja i fondova EU.

Zakon definira i mjesto i ulogu razvojnih agencija kao regionalnih koordinatora. Oni obavljaju poslove od općeg gospodarskog interesa za županiju kao osnivača i to:

– koordiniraju i sudjeluju u izradi županijskih razvojnih strategija i drugih strateških razvojnih dokumenata na području županije;

– koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu županijskih razvojnih strategija;

– prate i potiču provedbu županijskih razvojnih strategija;

– sudjeluju u koordinaciji izrade i provedbe strategija razvoja urbanih područja te strategija razvoja jedinica lokalne samouprave s područja županije;

– koordiniraju poslove vezane uz središnju bazu;

– koordiniraju poslove poticanja regionalne konkurentnosti i sudjeluju u poslovima poticanja urbanog razvoja

– koordiniraju aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni razvoj te sudjeluju u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave;

– obavljaju administrativne i stručne poslove za potrebe rada županijskog partnerstva;

– sudjeluju u radu županijskog partnerstva i partnerskog vijeća statističke regije te partnerskog vijeća urbanog područja;

– sudjeluju u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;

– sudjeluju u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekta s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– surađuju s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata,

– sudjeluju u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave

– obavljaju i druge poslove sukladno Zakonu.

Koprivničko-križevačka županija započela je izradu Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije, a PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja koja je regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije koordinira i aktivno sudjeluje u procesu izrade Županijske razvojne strategije.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci