09 srp 2014

OBJAVLJEN NATJEČAJ „ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-FAZA III“

U okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013. objavljen je natječaj Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza III, koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj natječaja je unaprijediti mogućnosti zapošljavanja i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života razvojem novih i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici.

Prihvatljive projektne aktivnosti podijeljene su u dvije komponente:
– Komponenta 1: Razvoj socijalnih usluga u zajednici za pripadnike ciljne skupine koje će omogućiti njihov samostalni život u cilju razvoja kompetencija potrebnih na tržištu rada;
– Komponenta 2: Razvoj socijalnih usluga u zajednici za članove obitelji s ovisnim članovima (kao što su osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, djeca) koje omogućuju usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza te povećavaju ekonomsku aktivnost obitelji s ovisnim članom.

Prihvatljivi prijavitelji, kao i njihovi partneri su: udruge, ustanove, zaklade ili fundacije, drugi pravni oblici osnovani posebnim zakonima, jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačko društvo, zadruga, lokalna i regionalna razvojna agencija, međunarodne (međuvladine) organizacije (kako je definirano člankom 43. Pravila provedbe Financijske uredbe EZ-a).

Najniži iznos traženih sredstava za provedbu projekta je 760.000,00 kn, dok je najveći iznos 1.520.000,00 kn. Projektom se financira do 100% prihvatljivih troškova. Predviđeno trajanje projekta je između 12 i 14 mjeseci.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 05. rujna 2014. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je na slijedećoj web adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel. 621-978 ili na e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci