09 lip 2014

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU GOSPODARSKIH MANIFESTACIJA, ZNANSTVENO – STRUČNIH SKUPOVA I OSTALIH AKTIVNOSTI PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I OBRTA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA U 2014. GODINI (KOJE SE ODRŽAVAJU OD 1.SRPNJA DO 31. PROSINCA 2014.)

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta u 2014. godini (koje se održavaju od 1.srpnja do 31. prosinca 2014.).

Prihvatljivi korisnici su: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva, organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to:

1. Za znanstveno – stručne skupove – obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora,
2. Za gospodarske manifestacije (sajmovi, izložbe) – općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Turističke zajednice gradova, općina i županija.

Prihvatljivi korisnici za provedbu gospodarske manifestacije i drugih oblika promidžbe su:
• Udruge koje imaju najmanje 20 članova,
• Zadruge koje imaju najmanje 10 zadrugara i upisane su u sudski registar najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv,
• Udruge i zadruge registrirane u gradu/općini na čijem području se održava manifestacija.
Visina sredstava sufinanciranja: Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva u iznosu od 700.000,00 kuna (slovima: sedamsto tisuća kuna) osigurana su u proračunu Ministarstva na proračunskoj aktivnosti A560093 – Promidžba poduzetništva.

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/ znanstveno – stručnom skupu godišnje i to:
1. za znanstveno – stručne skupove, do 150,00 kuna po sudioniku:
• ali ne više od 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera,
• ali ne više od 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera,
• ali ne više od 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera,
• ali ne više od 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera.

2. za gospodarske manifestacije, do 300,00 kn po izlagaču:
• ali ne više od 100.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera,
• ali ne više od 70.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera,
• ali ne više od 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera,
• ali ne više od 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera.

Za istu manifestaciju (projekt) pravo na pokroviteljstvo i sufinanciranje može ostvariti samo jedan korisnik.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje: najam, zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora, troškovi nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr.

Intenzitet potpore je do 25 % ukupnih troškova manifestacije, a do maksimuma utvrđenog ovim Javnim pozivom.

Javni poziv otvoren je do 20. lipnja 2014. godine.

Više o samom javnom pozivu, pripadajućem obrascu i uvjetima natječaja možete pronaći na slijedećem linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=862.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj telefona 048/621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci