08 svi 2014

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JE JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA „FOND ZA TURIZAM“

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Fond za turizam”. Cilj programa je razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove u svrhu jačanja konkurentnosti turizma.

Iz sredstava Fonda za razvoj turizma financirat će se slijedeća područja:

            I. Poticanje razvoja javne infrastrukture
            II. Očuvanje resursne osnove – turističkih atrakcija

PODRUČJE FINANCIRANJA I.

JAVNA INFRASTRUKTURA U TURIZMU obuhvaća objekte javnih subjekata kojima se unaprjeđuje konkurentnost turističke destinacije razvojem različitih oblika turističke ponude (kulturni, zdravstveni, poslovni i drugi oblici turizma) kao što su:

– višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko turističkih obrazovnih programa, kongresa/konvencija, izložbi, koncerata i drugih događanja;

– javna golf igrališta (bez smještajnih objekata);

– objekti sportsko-planinskih turističkih odredišta;

– objekti lokalne infrastrukture: prirodne i uređene plaže (prvenstveno pješčane i šljunčane te pripadajuće podmorje), turistički informativni centri, centri za posjetitelje kao dio sadržaja projekta javne turističke infrastrukture i sl.;

– objekti izletničke infrastrukture kao npr: biciklističke staze, bike parkovi, planinarske staze, vinske ceste, poučne staze i druge tematske ceste, putovi i staze;

– tematski parkovi;

– neperspektivna imovina u vlasništvu jedinica lokalne, područne/regionalne samouprave i Republike Hrvatske koja bi se valorizirala kroz turizam;

– drugi objekti javne infrastrukture u turizmu.

PODRUČJE FINANCIRANJA II.

TURISTIČKE ATRAKCIJE su objekti devastirane kulturne i povijesne baštine (dvorci, palače, kurije, utvrde, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, tradicijske radionice itd.) koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, javni prostori za događanja i sl. te resursi prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, špilje, močvare, zaštićena prirodna područja i dr.) koji se valoriziraju kroz turizam.

Sredstva su namijenjena za:

a) izradu projektne dokumentacije: tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i građevinsku dozvolu), programskih i projektnih studija razvoja pojedinih geografskih područja lokalne i raegionalne razine (npr. master planovi i dr), studija za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.)

b) pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije te za financiranje dijela nacionalnog sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije.

c) investicije: izgradnja, uređenje i obnova javne infrastrukture.

Predlagatelji su subjekti javnog sektora: gradovi/općine, županije odnosno trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice te javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode.

Projekti koji se realiziraju/odnose na imovini u vlasništvu Republike Hrvatske mogu se odobravati bez Javnog poziva, a po posebnoj odluci ministra turizma, primjenjujući iste kriterije određene ovim Programom.

Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu je 2.000.000,00 kn, osim za trgovačka društva. Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU, ne smije biti manja od 7.500.000,00 kn.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava podnosi se on line na propisanom obrascu zahtjeva (FZT/14) i poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

MINISTARSTVO TURIZMA RH
„Prijava na javni poziv – FOND ZA TURIZAM – ne otvaraj„
Prisavlje 14
10 000 ZAGREB

Detaljnije informacije i pripadajuće obrasce možete pronaći na ovdje.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci