07 ožu 2014

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE OBJAVILO POZIV ZA ISKAZ INTERESA „JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA NA LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) RAZINI ZA UČINKOVITU PRIPREMU I KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE“ ZA 2014. GODINU

Poziv za iskaz interesa objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za edukativne aktivnosti koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.

Cilj ovog potprograma je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pristupnih fondova Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su regionalni koordinatori (imenovani sukladno Pravilniku o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja – NN 53/10). 

Iznos financijskih sredstava: Iznos maksimalne ukupne potpore aktivnostima iz ovog natječajnog područja iznosit će 2.100.000,00 kuna (s PDV-om). Predviđenim iznosom financirat će se edukativne aktivnosti svakog pojedinog regionalnog koordinatora u maksimalnom iznosu do 100.000,00 kn (s PDV-om).

Kroz ovaj potprogram se mogu financirati troškovi edukativnih aktivnosti, odnosno stjecanja specifičnih znanja vezanih uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Prihvatljiva su sljedeća područja edukativnih aktivnosti:
– Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije
– Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova
– Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova
– Vještine upravljanja projektom – Project Management
– Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata
– Državne potpore i EU fondovi
– Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi
– Izrada studija utjecaja na okoliš
– Natura 2000 i EU fondovi
– Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj
– Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva
– Programi Europske unije
– Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova

Sredstvima potprograma isključivo se financiraju edukativne aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Ministarstvo sredstva za edukativne aktivnosti dodjeljuje korisniku u obliku bespovratnih sredstava. Sredstva Ministarstva imaju namjenski karakter i korisnici ih moraju isključivo koristiti zafinanciranje edukativnih aktivnosti vezanih uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Rok za podnošenje zahtjeva je 07. travnja 2014.godine.

Test poziva dostupan je na slijedećem linku: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1972

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci