28 velj 2014

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEMELJEM PROGRAMA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava Program dodjele bespovratnih potpora „Konkurentnost turističkog gospodarstva”.

Kroz program Ministarstvo turizma će s ukupno 26,65 milijuna kuna sufinancirati projekte usmjerene na obogaćivanje turističke ponude, stvaranje inovativnih turističkih proizvoda, povećanje zaposlenosti, umrežavanje pružatelja usluga u turističke klastere te projekte unapređenja međunarodne turističke prepoznatljivosti. Također, omogućeno je sufinanciranje izgradnje bazena i u domaćinstvima (iznajmljivači u privatnom smještaju) te sufinanciranje trogodišnjeg članstva u prestižnim međunarodnim brendovima za smještajne i ugostiteljske objekte.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja:

Mjera A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti u hotelima (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština i pansion), kampovima (kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište i hostel), seljačkim domaćinstvima (OPG) i objektima u domaćinstvu (soba, apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu);

Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizma;

Mjera C – Priprema projektne dokumentacije za nove investicije u turizmu;

Mjera D – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost.

Sredstva programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačkim domaćinstvima (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičkim osobama – privatnim iznajmljivačima, a ovisno o mjeri, potpore se kreću od 30 do 500 tisuća kuna.

Intezitet potpore iznosi 50% s izuzetkom potpore za Mjeru D, kod koje intezitet potpore može iznositi i 100% prihvatljivih troškova.

Prijave projekata podnose se on line, na propisanom obrascu zahtjeva dostupnom na web stranicama Ministarstva turizma i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na slijedeću adresu: MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Javni poziv otvoren je do 15. travnja 2014. godine.

Cjelokupan tekst javnog poziva dostupan je na slijedećem linku: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica na telefon 048/621-978 te e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci