19 velj 2014

OTVORENO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O INDUSTRIJSKOJ STRATEGIJI RH 2014-2020.

Ministarstvo gospodarstva predstavilo je industrijsku strategiju za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Strategijom su obuhvaćane prerađivačka industrija, građevinarstvo i sektor informacija i komunikacija.

Analitički dio strategije pokazuje da su ključni problemi hrvatske industrije institucionalno okruženje, neefikasan javni sektor, pravna nesigurnost, korupcija, visoko i složeno porezno opterećenje, administrativne procedure i nerazumljivi propisi. Problemi proizlaze i iz niske razine inozemnih ulaganja, niskog udjela visokoobrazovane radne snage, nedovoljnih ulaganja u istraživanje i razvoj. Industriji probleme dodatno stvara niska produktivnost rada, otežan pristup tržištima kapitala i visoka cijena kapitala, niska razina tehnološke opremljenosti te neusklađenost obrazovnog sustava i potreba industrije.

U strategiji su, prema kriterijima profitabilnosti, izvozne orijentacije i veličine poddjelatnosti identificirane ključne industrijske djelatnosti koje imaju najveću sposobnost rasta, razvoja i zapošljavanja. To su: proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka; proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda; proizvodnja gotovih metalnih proizvoda; računalno programiranje, savjetovanje i povezane djelatnosti (ICT); proizvodnja električne opreme te proizvodnja strojeva i uređaja.

Ciljevi koje definira strategija su rast obujma industrijske proizvodnje po prosječnoj godišnjoj stopi od 2,85%; rast broja novozaposlenih za 85.619 do kraja 2020. godine, od čega minimalno 30% visokoobrazovanih; rast produktivnosti radne snage za 68,9% u razdoblju 2014-2020. te povećanje izvoza u tom istom razdoblju za 30%. U tom bi se razdoblju trebala promijeniti i struktura izvoza u korist izvoza proizvoda visoke dodane vrijednosti.

Glavni strateški cilj je repozicioniranje identificiranih strateških djelatnosti na globalnom lancu vrijednosti prema razvoju aktivnosti koje stvaraju dodanu vrijednost.

Četiri ključna područja djelovanja koje industrijska strategija definira su stvaranje stabilnog investicijskog okruženja, poticanje strateške suradnje industrije i obrazovnog sustava, restrukturiranje javne uprave i administracije te razvoj tržišta kapitala. Za svako od tih prioritetnih područja definirano je i niz konkretnih mjera za realizaciju postavljenih ciljeva kao i prijedlozi za stvaranje pretpostavki za implementaciju kako bi se planirani ciljevi uistinu i ostvarili.

05. veljače 2014. godine Ministarstvo gospodarstva otvorilo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Nacrta prijedloga Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014 – 2020. Ministarstvo će održati i niz prezentacija i radionica zainteresiranim stručnjacima i stručnim udruženjima, kako bi se postigao što širi konsenzus oko ciljeva i mjera koje strategija donosi.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 07. ožujka 2014. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt prijedloga Industrijske strategije 2014-2020., naročito na pitanja istaknuta u dokumentu za savjetovanje, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju na e-mail adresu: [email protected].

Nacrt prijedloga Industrijske strategije RH 2014-2020., dokument za savjetovanje i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete vidjeti ovdje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci