11 velj 2014

IZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVE EU KANDIDIRANO 30 PROJEKATA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je dana 23. siječnja 2014. godine Poziv za iskaz interesa po Programu održivog razvoja lokalne zajednice. PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja održala je dana 27. siječnja 2014. godine prezentaciju za jedinice lokalne samouprave kao potencijalne prijavitelje.

Za Koprivničko-križevačku županiju Ministarstvo je alociralo 2.652.000,00 kuna, a iz županije je u Ministarstvo poslano 30 projekata. Projektima se planiraju investicije u modernizaciju nerazvrstanih cesta, gradnju i uređenje dječjih vrtića, obnovu objekata socijalne infrastrukture u iznosu od 20.387.436,15 kuna.

Od tog iznosa za sufinanciranje od Ministarstva zatraženo je 15.066.844,44 kuna.

Svoje su projekte prijavile Općina Kloštar Podravski, Općina Sveti Ivan Žabno, Općina Sveti Petar Orehovec, Općina Legrad, Općina Gornja Rijeka, Općina Hlebine, Općina Koprivnički Bregi, Općina Novigrad Podravski, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Virje, Općina Ferdinandovac, Općina Kalinovac, Općina Novo Virje, Općina Kalnik i Grad Đurđevac.

PORA Razvojna agencija pružila je stručnu i tehničku pomoć svim podnositeljima osim Općine Kalnik, Općine Sveti Petar Orehovec, Općine Ferdinandovac i Grada Đurđevca koji su prijave kompletirali samostalno. Ukupno je pregledan i korigiran 21 projekt.

PORA izražava zadovoljstvo ovakovim interesom Općina i nada se da će i ove godine, kao i lani biti odobreno više sredstava od prvotne alokacije za našu županiju.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci